Vyhľadávanie

SIMS platforma je moderným interaktívnym nástrojom napomáhajúcim vyhľadávať a nadväzovať nové obchodné príležitosti. Umožňuje komplexný pohľad na potenciálnych a súčasných zákazníkov. Poskytuje odpovede na otázky súvisiace s prípadnými rizikami vychádzajúcimi zo zákazníckych vzťahov.