SIC Slovensko, s.r.o.
 Aktívna
Deň zápisu:  12.08.2002
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 13423/N
Súd: Nitra
IČO: 36549037
DIČ: 2020157667
IČ DPH: SK2020157667
Sídlo:
Severná 19/A
934 01 Levice

Rok

2017

Tržby

539 793 €

Zisk

58 578 €

Majetok

213 634 €

Vlastné imanie

154 612 €

Daň z príjmu

16 866 €

Tržby
539 793 €
Zisk
58 578 €
Majetok
213 634 €
Pridaná hodnota
133 965 €

Výnosy z hospodárskej činnosti

Tržby

Výroba

Výrobná spotreba

Pridaná hodnota

Osobné náklady

Zisk

Majetok

Vlastné imanie

Predmet podnikania podľa kódov SK NACE
Názov
Nešpecializovaný veľkoobchod
Právne skutočnosti
Právna skutočnosť Dátum
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 22.5.2002 a dodatkom č. 1 zo dňa 3.7.2002 podľa § 24, §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.12.08.2002