Platforma SIMS lite ponúka riešenie pre každý biznis.


Prehľadné, stručné, jasné a plnohodnotné informácie o firmách nájdete v platforme SIMS lite. Zbierame údaje z obchodného vestníka, obchodného registra, účtovných závierok, zoznamu dlžníkov Webová stránka www.simslite.sk ponúka tri varianty reportov.

Prvý bezplatný variant prináša základné údaje o právnom subjekte, ktoré poskytujú veľmi obmedzený prehľad. Skrátený report obsahuje informácie o tržbách, zisku, majetku, vlastnom kapitále a dani z príjmu právnického subjektu.

Podrobný prehľad Skráteného reportuRozšírený report sprístupňuje za poplatok report s údajmi, vďaka ktorým si spravíte jasný prehľad o tom, v akej ekonomickej situácii a finančnej kondícii sa firma nachádza. Report obsahuje údaje o marži, zadlženosti, personálnej prepojenosti či histórii zmien v spoločnosti. Tieto údaje vám napomôžu v rozhodovacích krokoch v obchodných záležitostiach.

Podrobný prehľad Rozšíreného reportuKomplexný prehľad o právnom subjekte, ktorý vás zaujíma, získate v spoplatnenom Premium reporte. V plnej sile zachytáva všetky podstatné informácie o právnom subjekte. Sprístupňuje kompletné ekonomické dáta, rýchly pohľad na ekonomiku podniku, index výhľadu spoľahlivosti alebo tiež stupeň finančnej samostatnosti. Dáta najvyššej kvality prinášajú istotu do vášho rozhodovacieho procesu. Užitočný ukazovateľ sily firmy je SIMS rating, ktorý od nás dostáva každý právnický subjekt na základe prísne stanovených parametrov a kritérií.

Podrobný prehľad Premium reportu