Portál SIMS lite je odpoveďou pre každého, kto hľadá jasné, stručné a prehľadné informácie o firmách. Slúži ako rýchla informačná podpora pri rozhodovaní a pomáha vytvoriť si okamžite objektívny pohľad na konkurenciu alebo obchodných partnerov.