Kontaktné informácie

Technická podpora

032/326 06 11
18 456
www.sims.sk

Obchodné oddelenie

032/326 06 11
18 456
www.sims.sk

Všeobecný kontakt

SIMS, a.s.
Nová Bošáca 78
P.O.BOX 1
PSČ 913 08

032/326 06 11
18 456
www.sims.sk

Registračné informácie

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. Skrátený názov: SIMS, a. s.

IČO: 31425836
DIČ: 2020380615
IČ DPH: SK2020380615
Registračný súd:
Okresný súd Trenčín
Oddiel: Sa
Vložka číslo: 10537/R
Deň zápisu: 10.12.1992