Skrátený report

Skrátený report / neobmedzené
Neregistrovaný

Rozšírený report

Rozšírený report / kus
Registrovaný

Premium report

Neobmedzený počet / rok
   
Vyhľadávanie
Názov spoločnosti, alebo IČO
Predmet podnikania
Sídlo v meste / obci
Región
Regitračné informácie o subjekte
Názov
Adresa
Registračné čísla a informácie
Porovnanie zhody s adresou trvalého pobytu - štatutára,spoločníka...
Základné informácie Vybrané ekonomické dáta
Tržby
Zisk
Majetok
Vlastný kapitál
Daň z príjmu
Celková zadlženost
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
Návratnosť aktív (ROA)
Čistá zisková marža (EAT / Tržby)
Hrubá zisková marža
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Účtovný cash flow
Účtovné závierky
Predmet podnikania podľa kódov SK NACE
Právne skutočnosti (Obchodný vestník, Obchodný register, Zbierka listín)
Rozšírené ekonomické informácie informácie
Kompletné ekonomické dáta
Rýchly pohľad na ekon. Podniku
Index výhľadu spoľahlivosti
Stupeň finančnej samostatnosti
Finančná analýza podniku
Eurofondy, štátne zákazky
Zmluvy podľa CRZ
Konečný užívateľ výhod (KUV)
Index výhľadu spoľahlivosti
Benchmark
Osoby a Kontakty
Indikátor evidencie kontaktu
Telefón, e-mail, web
Angažované osoby
Personálne prepojenia
Spôsob konania
Osobné kontaktné údaje - overené
Dlhy a aktuálne exekučné dražby
Indikátor evidencie dlhov, alebo exekučných dražieb
Identifikácia aktuálneho dlhu a veriteľa
História dlhov a veriteľov
Exekúcie
Záložné práva
História
História zmien v spoločnosti
Ďalšie informácie
Export - Import
Mediálne informácie
SIMS ratig a iné hodnotenia
Banky, poisťovne, leasingové spoločnosti
Hodnotenia
Výpis absolvovaných analýz a získaných hodnotení