Vyhľadávanie

SIMS lite - objavte nové biznis príležitosti

SIMS lite ponúka prehľadné informácie o firmách na Slovensku. Vytvorte si objektívny pohľad na konkurenciu a obchodných partnerov. Všetko na jednom mieste, bez zdĺhavých vyhľadávaní v obchodnom vestníku, obchodnom registri, databáze živnostníkov, účtovných uzávierkach a iných verejných zdrojoch.

SIMS platforma je moderným interaktívnym nástrojom napomáhajúcim vyhľadávať a nadväzovať nové obchodné príležitosti. Umožňuje komplexný pohľad na potenciálnych a súčasných zákazníkov. Poskytuje odpovede na otázky súvisiace s prípadnými rizikami vychádzajúcimi zo zákazníckych vzťahov.